Tilbygg fjøs i Malm

Tilbygget skal romme ysteri, samt kalvebinger under takoverbygg.

Vi takker for oppdraget 🙂