Dør eller vindu i betongkonstruksjon.

Er behovet dør eller vindu i betongvegg så har vi utstyrert. 

I dette tillfellet ble et tilbygg saget bort og delt fra hovedkonstruksjonen til fordel for et større tilbygg.

 Skal man bort med mindre deler av gulv eller vegg så løser vi dette også.

Har også utstyr for hulltaking i vegger og dekker.

Ta kontak for informasjon eller befaring.