Driftsbygning med korntørke

Et spenstig oppdrag, hvor vi leverte og monterte alt fra stål, tak, vegger og innvendige løsninger. En praktisk driftsbygning med stor takhøyde, store porter og en moderne korntørke.

Driftsbygning film- HD 1080p