Noen større prosjekter 2018

Siste rest utvendig

En spenstig transport på glatt føre.

Tilbygg Kringla

Nybygg Steinkjer

Lager bygg Ogndal

Nybygg Steinkjer

En ny konstruksjon er montert