Trønderlån

Full restaurering av takkonstruksjonene.

Full restaurering av takkonstruksjonene.

Se så bra det blir!

Se så bra det endelige resultatet blir!

Dette er en jobb vi er i full gang med nå – ei trønderlån som skal helrestaureres innvendig.