Detaljer

Detaljer gjør mye for et hus. Her har vi laget kopier av de originale vindusomrammingene og restaurert en gammel portal over ei dør.

Nye vindusinnramminger på nye vinduer.

Nye vindusinnramminger på nye vinduer.

Med et nytt strøk maling blir denne portalen som ny.

Med et nytt strøk maling blir denne portalen som ny.

Flotte detaljer gjør mye med helhetsinntrykket av et hus.

Flotte detaljer gjør mye med helhetsinntrykket av et hus.