Skei gård

På Skei gård har vi hatt en omfattende jobb; både omlegging av skifertak og utskifting av vegger, inkludert vinduer og inngangsparti. Tidligere har vi også bygd på fjøset her.

Utskifting av gamle vegger.

Utskifting av gamle vegger.

Sola skinner på tømrerne.

Sola skinner på tømrerne.

Skifertaket legges.

Skifertaket legges.

Det ferdige resultatet.

Det ferdige resultatet.