Fjøs i Ogndal

Takkonstruksjonene kommer.

Takkonstruksjonene kommer.

Store dimensjoner på takstolene.

Store dimensjoner på takstolene.

Pågående arbeid.

Pågående arbeid.

Det nye taket er nesten ferdiglagt.

Det nye taket er nesten ferdiglagt.

Det ferdige resultatet.

Det ferdige resultatet.

Eierne fikk satt opp et tilbygg på det eksisterende fjøset. Vår jobb var selve takkkonstruksjonen – ca 1500m2 med plater både inn-og utvendig.